الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

new pic

صورة: ‏‎Buondì anguille!!!! Mentre aspettiamo la traduzione degli articoli, e cerchiamo di capire quale sia il nuovo progetto di Sukkino nostro, ecco una nuova foto di Ma Te, da naver!!

-Eva CountyBlueBerry‎‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

MY STAR JANG GEUN SUK